#133Eevee

V.01
Eevee1

 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Tenpepakura
 • Tải xuống
  V.02
  Eevee2
 • Cao: 19.0 cm
  Rộng: 26.0 cm
  Sâu: 24.1 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
 • Tải xuống
  V.03
  Eevee3
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 18.8 cm
  Sâu: 18.2 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Tải xuống
  V.04
  Eevee4
 • Số trang: 8 (A3)
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Totya
 • Tải xuống
  V.05
  Eevee5
 • Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Tenpepakura
 • Tải xuống
  V.06
 • Cao: 30.5 cm
  Rộng: 31.9 cm
  Sâu: 25.6 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
 • Tải xuống
  V.07
 • Cao: 23.0 cm
  Rộng: 29.3 cm
  Sâu: 26.4 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Paperttore
 • Tải xuống