#134Vaporeon

V.01
Vaporeon1

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 15.8 cm
  Sâu: 14.4 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  Vaporeon2
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Tenpepakura
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.03
  Vaporeon3
 • Cao: 18.1 cm
  Rộng: 15.4 cm
  Sâu: 12.7 cm
  Số trang: 4+1
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon, ván được thiết kế bởi PMF
  Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu, bờm, thân và kết thúc ở đuôi.
 • Download