#136Flareon

V.01
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Cao: 18.9 cm
  Rộng: 16.6 cm
  Sâu: 14.9 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  Flareon2
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Tenpepakura
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.03
  flareon3
 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 20.1 cm
  Sâu: 12.0 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.04
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 19.0 cm
  Sâu: 28.0 cm
  Số trang: 14
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.chibi
  FlareonC
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Aquametal
 • Download