#141Kabutops

V.01
kabutops

 • Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Cotton Eyed Joe
 • Download
  V.02
  kabutops2
 • Cao: 16.3 cm
  Rộng: 17.5 cm
  Sâu: 23.2 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.03
  kabutops3
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 18.8 cm
  Sâu: 11.7 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download