#142Aerodactyl

V.01
aerodactyl1

 • Số trang: 12
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Odnamra22
 • Download
  V.02
  aerodactyl2
 • Số trang: 9
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Z0rahx
 • Download
  V.03
  aerodactyl3
 • Cao: 14.5 cm
  Rộng: 22.6 cm
  Sâu: 44.3 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.04
  aerodactyl4
 • Cao: 59.9 cm
  Rộng: 72.1 cm
  Sâu: 79.9 cm
  Số trang: 28
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Luisifer Chavez
 • Download
  Mega Aerodactyl
  mega-aerodactyl
 • Cao: 29.0 cm
  Rộng: 37.5 cm
  Sâu: 31.9 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download