#143Snorlax

  • Ri 

Snorlax 01 Snorlax1
Tải xuống Cao: 18.2 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 10.3 cm Số trang: 6 Độ khó: 6/10 Thiết kế: PMF

Mẹo: Chưa cập nhật

Snorlax 02
PENTAX Image
Tải xuống
Cao: 16.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon và Lyrin

Mẹo: Chưa cập nhật

Snorlax 03

Snorlax3
Tải xuống 20cm
Tải xuống 45cm

Cao: 20.0/45.0 cm Rộng: 23.7/53.2 cm Sâu: 17.7/39.7 cm
Số trang: 9/36 Độ khó: 6/10 Thiết kế: PMF

Mẹo: Ngoài kích thước 45 cm ra, kit này còn có kích thước cao 20 cm, 9 tờ cho các bạn có thể chọn.

Snorlax 04

Tải xuống
Cao: 30.0 cm Rộng: 23.9 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 14 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Olber

Mẹo: Chưa cập nhật