#143Snorlax

V.01
Snorlax1

 • Cao: 18.2 cm
  Rộng: 17.9 cm
  Sâu: 10.3 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.02

  PENTAX Image

 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 17.0 cm
  Sâu: 11.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon, Lyrin
 • Download
  V.03
  Snorlax3
 • Cao: 45.0 cm
  Rộng: 53.2 cm
  Sâu: 39.7 cm
  Số trang: 36
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
  Chú ý: Ngoài kích thước 45 cm ra, kit này còn có kích thước cao 20 cm, 9 tờ cho các bạn có thể chọn.
 • Download45cm
  Download20cm
  V.04
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 23.9 cm
  Sâu: 26.6 cm
  Số trang: 14
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Olber
 • Download