#145Zapdos

V.01
zapdos1

 • Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Gipi
 • Tải xuống
  V.02
  zapdos2
 • Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  V.03
  zapdos3
 • Cao: 25.9 cm
  Rộng: 27.8 cm
  Sâu: 15.4 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Tải xuống
  V.04
 • Cao: 28.0 cm
  Rộng: 43.8 cm
  Sâu: 30.6 cm
  Số trang: 16
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống