#146Moltres

V.01
moltres-by-rafex

 • Số trang: 16
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  moltres2
 • Cao: 22.9 cm
  Rộng: 34.7 cm
  Sâu: 25.4 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download