#148Dragonair

V.01
Dragonair1

 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 24.6 cm
  Sâu: 25.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Đầu xuôi đuôi lọt.
 • Download
  V.02
  Dragonair2
 • Cao: 19.0 cm
  Rộng: 18.9 cm
  Sâu: 12.1 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Link
 • Download