#666Vivillon

 • Sau khi tiến hóa từ Spewpa ở cấp độ 12, Vivillon (Bug/Fly) rất đa dạng về hình dán hoa văn trên cơ thể.
  Vivillon
 • Cao: 28.7 cm
  Rộng: 32.0 cm
  Sâu: 5.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download