Tin tức mới về Pokémon Sun & Moon [2/6/2016]

New Trailer

Nhận vật Nam/Nữ

Cj8tI6XWgAA2yLF


Giáo sư Kukui

Cj8snMCWUAQoD-k

 

Trợ lí Lilie

Cj8s2l8WgAAG60m


Hau – Rival của mình

Cj8tSrOWgAQgEZr


Rotom Pokédex từ Giáo sư Kukui

Cj8zGXwUgAIetFy

Pokedex chia làm 4 phần nhỏ, dường như Alola phân ra Pokemon ở 4 Đảo chính.

Cj8qepvXAAAypPA


Chức năng mới: QR code Scan.


Bằng việc quét mã QR thì Pokemon sẽ được nhập vào Pokédex
Cj8rMeVUUAAZs5R

Legendary Pokémon

Cj8r2NdWsAUXFFi

Solgaleo

Hệ: Psychic/Steel
Ability: Full Metal Body (Stats của nó sẽ không bị ảnh hưởng bới các moves hay Abilities)

Signature Move: Sunsteel Strike

~~~~~~~

Cj8r2N3XEAAvmcB

Lunaala

Hệ: Psychic/Ghost
Ability: Shadow Shield (Pokemon sẽ nhận ít damage hơn khi còn đầy máu)

Signature Move: Moongeist Beam


Alola Region

Vùng đất với nhiều đảo và quần đảo, ta sẽ được du lịch trên biển còn nhiều hơn Hoenn.
Cj8sIK0WEAEFWyv

New moves

Sunsteel Strike

Picture

Tên Tiếng Anh: Sunsteel Strike
Tên Tiếng Nhật: Meteor Drive (メテオドライブ)

Hệ: ??
Chức năng:
Chiêu thức tấn công không hề bị ảnh hưởng bởi Ability của đối thủ.
Pokémon học được:
Solgaleo
Moongeist Beam

Picture

Tên Tiếng Anh: Moongeist Beam
Tên Tiếng Nhật: Shadow Ray (シャドーレイ)
Hệ: ??
Chức năng:
Chiêu thức tấn công không hề bị ảnh hưởng bởi Ability của đối thủ.
Pokémon học được:
Lunaka

Rotom Pokédex

 Trong quá trính chơi game, Rotom Pokédex nằm ở màn hình dưới của 3DS sẽ cho thấy địa điểm, vị trí của bạn trên Map tổng quan.

Lá cờ: Địa điểm thú vị, đặc biệt.