Tin tức mới về Pokémon Sun & Moon [2/6/2016]

New Trailer

Nhận vật Nam/Nữ

Picture

Giáo sư Kukui

Picture

Trợ lí Lilie

Picture

Hau – Rival của mình

Picture

Rotom Pokédex từ Giáo sư Kukui

Picture
Pokedex chia làm 4 phần nhỏ, dường như Alola phân ra Pokemon ở 4 Đảo chính.

Picture

Chức năng mới: QR code Scan.

Bằng việc quét mã QR thì Pokemon sẽ được nhập vào Pokédex
Picture

Legendary Pokémon

Picture
Solgaleo Hệ: Psychic/Steel  Ability: Full Metal Body (Stats của nó sẽ không bị ảnh hưởng bới các moves hay Abilities) Signature Move: Sunsteel Strike
Picture
Lunaala Hệ: Psychic/Ghost Ability: Shadow Shield (Pokemon sẽ nhận ít damage hơn khi còn đầy máu) Signature Move: Moongeist Beam

Alola Region

Vùng đất với nhiều đảo và quần đảo, ta sẽ được du lịch trên biển còn nhiều hơn Hoenn.
Picture