Tin tức mới về Pokémon Sun & Moon [2/6/2016]

New Trailer

Nhận vật Nam/Nữ

Picture


Giáo sư Kukui

Picture

Trợ lí Lilie

Picture


Hau – Rival của mình

Picture


Rotom Pokédex từ Giáo sư Kukui

Picture

Pokedex chia làm 4 phần nhỏ, dường như Alola phân ra Pokemon ở 4 Đảo chính.

Picture


Chức năng mới: QR code Scan.

Bằng việc quét mã QR thì Pokemon sẽ được nhập vào Pokédex
Picture


Legendary Pokémon

Picture

Solgaleo

Hệ: Psychic/Steel 
Ability: Full Metal Body (Stats của nó sẽ không bị ảnh hưởng bới các moves hay Abilities)

Signature Move: Sunsteel Strike

Picture

Lunaala

Hệ: Psychic/Ghost
Ability: Shadow Shield (Pokemon sẽ nhận ít damage hơn khi còn đầy máu)

Signature Move: Moongeist Beam


Alola Region

Vùng đất với nhiều đảo và quần đảo, ta sẽ được du lịch trên biển còn nhiều hơn Hoenn.
Picture