Update ngày 03/07/2016

  • admin 

Như đã hứa, hôm nay là bản remake Bluray siêu đẹp của Movie 04: Celebi Và Cuộc Gặp Gỡ Vượt Thời Gian
Hãy xem đến hết nhạc ending để biết thân phận thật sự của nhân vật Yukinari nhé!
Download và Xem Online

19020-1272907938