Update ngày 06/07/2016

Ngày hôm nay trên mạng sục sôi với Pokemon GO nhưng vẫn còn nhiều bạn chưa chơi được, trong đó có ad, thôi thì up movie bluray remake siêu đẹp lên cho các bạn thưởng thức vậy Movie 05: Thần Hộ Mệnh Của Thành Phố Nước Latias Và Latios
Tập movie đầu tiên có movie bị chết, còn 1 tập nữa, ai nhớ là tập nào ko?!
Download và Xem Online