0001Bulbasaur

Bulbasaur 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống, từ trước ra sau. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 02

Hướng dẫn: Phần thân làm từ trước ra sau, kết thúc ở chân sau. Phần nụ làm từ trên xuống, kết thúc ở đáy.
Cao: 13.9 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 03

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu, vai, chân trước, nụ, phía dưới và đóng mô hình ở một trong hai chân sau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 04

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Bulbasaur 05

Hướng dẫn: Mẫu này không có pdo. Bắt đầu ở đầu, vai, chân trước, nụ, phía dưới và đóng mô hình ở một trong hai chân sau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 06

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu, vai, chân trước, nụ, phía dưới và đóng mô hình ở một trong hai chân sau.
Cao: 16.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 07

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự hoặc chỉ dẫn trong kit.
Cao: 10.3 cm Rộng: 9.3 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon – Brandon – Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 08

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.9 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).