0002Ivysaur

Ivysaur 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 13.6 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Ivysaur 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Dán búp hoa vào sau cùng.
Cao: 16.6 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ivysaur 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Dán các phần riêng lẻ thân, lá, búp với nhau để hoàn thành.
Cao: 23.0 cm Rộng: 29.6 cm Sâu: 29.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).