0004Charmander

Charmander 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Phần tay, chân làm từ móng làm dần về phía thân. Đặt vật nặng ở chân để giữ thăng bằng.
Cao: 17.4 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmander 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng kit ở đuôi. Chân tiếp phải được làm tuyệt đối phẳng mới có thể thăng bằng
Cao: 18.6 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmander 03

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự miệng, răng, đầu, tay, thân, đuôi, ngọn lửa.
Cao: 14.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmander 04

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự miệng, răng, đầu, tay, thân, đuôi, ngọn lửa.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmander 05

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự hoặc chỉ dẫn.
Cao: 12.8 cm Rộng: 10.3 cm Sâu: 9.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon – Brandon – Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmander 06

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 13.9 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Charmanzard 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 11.5 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).