0005Charmeleon

Charmeleon 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, dán ngọn lửa cuối cùng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 12.3 cm Sâu: 15.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmeleon 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn trong pdo. Dán cẩn thận phần lửa và răng.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmeleon 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, dán ngọn lửa cuối cùng.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmeleon 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, dán ngọn lửa cuối cùng.
Cao: 24.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charmeleon 05

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến đuôi, dán ngọn lửa cuối cùng.
Cao: 27.5 cm Rộng: 27.3 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).