0009Blastoise

Blastoise 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 16.0 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Blastoise 02

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong PDO.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Schlenkster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blastoise 03

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng lẻ sau đó dán chúng lại với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 32.0 cm Sâu: 29.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blastoise 04

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng lẻ sau đó dán chúng lại với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.8 cm Sâu: 27.2 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blastoise 05

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.9 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Blastoise 06

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 21.9 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Blastoise 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 23.1 cm Sâu: 22.2 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Blastoise 02

Hướng dẫn: Bắt đầu với đầu xuống, bạn xuống cánh tay, chân và đuôi. Từ đó làm phần rìa của mai, sau đó làm vào phần sau của vỏ. Đóng ở chi tiết 69.
Cao: 18.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 16.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).