001Bulbasaur

Bulbasaur 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống, từ trước ra sau. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 02

Hướng dẫn: Phần thân làm từ trước ra sau, kết thúc ở chân sau. Phần nụ làm từ trên xuống, kết thúc ở đáy.
Cao: 13.9 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 03

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu, vai, chân trước, nụ, phía dưới và đóng mô hình ở một trong hai chân sau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 04

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự hướng dẫn trong mẫu
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Bulbasaur 05

Hướng dẫn: Mẫu này không có pdo. Bắt đầu ở đầu, vai, chân trước, nụ, phía dưới và đóng mô hình ở một trong hai chân sau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 06

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu, vai, chân trước, nụ, phía dưới và đóng mô hình ở một trong hai chân sau.
Cao: 16.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 07

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự hoặc chỉ dẫn trong kit.
Cao: 10.3 cm Rộng: 9.3 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon – Brandon – Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur 08

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.9 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bulbasaur Halloween 01

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu, vai, chân trước, nụ, phía dưới và đóng mô hình ở một trong hai chân sau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 22.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook

TÁC PHẨMTÁC GIẢMẪUNHẬN XÉT
Phạm Sỹ Nguyên Bulbasaur 04 Mẫu này đơn giản nhưng đẹp, dễ làm. Cái đầu là cái khó dán nhất. Ép tới ép lui mãi mới tạm ổn.