0011Metapod

Metapod 01

Hướng dẫn: Làm trước về sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 11.5 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Metapod 02

Hướng dẫn: Làm trước về sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 7.6 cm Sâu: 18.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Metapod 03

Hướng dẫn: Làm trước về sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.1 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Metapod 04

Hướng dẫn: Làm trước về sau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 6.5 cm Sâu: 16.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).