0012Butterfree

Butterfree 01

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong PDO. Cực kì cẩn thận khi làm 2 râu. Cánh nên in bằng giấy 80gsm để tránh bị nhăn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Butterfree 02

Hướng dẫn: Cực kì cẩn thận khi làm 2 râu.
Cao: 40.0 cm Rộng: 45.6 cm Sâu: 25.8 cm
Số trang: 17 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Butterfree 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 22.0 cm Rộng: 27.4 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Butterfree Gigantamax 01

Hướng dẫn: Cực kì cẩn thận khi làm 2 râu.
Cao: 30.0 cm Rộng: 69.2 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).