0014Kakuna

Kakuna 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự từ trên xuống. Đóng ở phần dưới cùng. Gắn các mảnh 18-19 sau khi hoàn thành cơ thể. Nếu bạn muốn treo mẫu này lên, hãy đính kèm sợi chỉ ở giữa các chi tiết 1 và 2, để tạo hiệu ứng giăng tơ.
Cao: 13.6 cm Rộng: 7.7 cm Sâu: 7.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kakuna 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Đóng ở chi tiết dưới cùng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).