0015Beedrill

Beedrill 01

Hướng dẫn: Đầu (số thường), cánh tay (AR/AL cho cánh tay phải và tay trái), chân (L/R cho chân trái và phải), phần thân (B) và cánh theo thứ tự bất kỳ. Dán các bộ phận riêng lẻ sau khi hoàn thành. Chân khá thẳng về phía trước, cần làm theo thứ tự. Đóng đầu ở gần cổ để khi dán với cơ thể có thể che đi khuyết điểm.
Cao: 17.7 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Beedrill 02

Hướng dẫn: Làm các bộ phần riêng lẻ thân, tay, chân, rau, cánh. Sau đó, dán chúng lại với nhau để hoàn thành.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 16.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Beedrill 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 27.2 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Beedrill 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.0 cm Rộng: 35.5 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).