0016Pidgey

Pidgey 01

Hướng dẫn: Theo dõi các con số. Cẩn thận khi làm cánh và đuôi. Đóng ở phía dưới bụng, và sau đó gắn chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pidgey 02

Hướng dẫn: Làm đầu, cánh, thân, đuôi, chân. Đóng ở dưới bụng.
Cao: 16.7 cm Rộng: 25.0 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Ultimatepapercraft
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pidgey 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau. Đóng ở lông giữa của đuôi rồi dán hai chân vào.
Cao: 13.0 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Jarierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).