0018Pidgeot

Pidgeot 01

Hướng dẫn: Làm mào, thân, chân, đuôi riêng biệt. Sau đó, dán chúng lại với nhau để hoàn thành.
Cao: 15.0 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pidgeot 02

Hướng dẫn: Làm trước ra sau, đóng ở mông trước khi dán đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 31.7 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Pidgeot 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 38.7 cm Sâu: 40.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).