002Ivysaur

Ivysaur 01

Hướng dẫn: Cẩn thận khi làm búp hoa. Dán các phần riêng lẻ thân, lá, búp với nhau để hoàn thành. Hướng dẫn chi tiết, đọc tệp Build Notes Ivy.
Cao: 13.6 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Ivysaur 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Dán búp hoa vào sau cùng.
Cao: 16.6 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ivysaur 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Dán các phần riêng lẻ thân, lá, búp với nhau để hoàn thành.
Cao: 23.0 cm Rộng: 29.6 cm Sâu: 29.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.