0021Spearow

Spearow 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự đầu, cánh, chân, thân. Đóng ở chi tiết dán đuôi.
Cao: 23.9 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 30.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).