0022Fearow

Fearow 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về đuôi. Đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 21.0 cm Rộng: 45.7 cm Sâu: 27.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).