0023Ekans

Ekans 01

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu và kết thúc ở phần đuôi, chỉ cần làm theo các con số trên mẫu.
Cao: 18.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 20.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ekans 02

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu và kết thúc ở phần đuôi, chỉ cần làm theo các con số trên mẫu.
Cao: 20.0 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 26.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).