0024Arbok

Arbok 01

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu, đóng ở đuôi. Đặt vật nặng vào bụng để giữ đứng vững.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Arbok 02

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu, đóng ở đuôi. Đặt vật nặng vào bụng để giữ đứng vững.
Cao: 21.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Arbok 03

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu, đóng ở đuôi. Đặt vật nặng vào bụng để giữ đứng vững.
Cao: 21.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 15.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).