0026Raichu

Raichu 01

Hướng dẫn: Tai và đuôi là những phần khó khăn của mô hình này. Các xoáy tai phải được dán lại với nhau và cắt ra trước khi làm tai. Đuôi phải được làm và gắn trước khi đóng thân chính. Bắt đầu ở gốc đuôi dần về phía tia chớp. Hãy nhớ đợi phần đó khô hoàn toàn trước khi chuyển sang phần tiếp theo. Đọc kĩ hướng dẫn trong pdo.
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.6 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon – Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Raichu 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tepepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Raichu 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 18.4 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Raichu 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 9.9 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 6.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Tepepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Raichu 05

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 12.2 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Alolan Raichu 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở một trong ba chóp đuôi.
Cao: 40.0 cm Rộng: 40.1 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Raichu 02

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong file id.
Cao: 14.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Raichu 03

Hướng dẫn: Phần thân làm từ trên xuống, đóng ở chân. Phần đuôi làm từ chóp đuôi ngược về thân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 27.9 cm Sâu: 13.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).