0027Sandshrew

Sandshrew 01

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu, đến cánh tay và chân. Sau khi làm xong phần thân, dán tay và chân để hoàn thành.
Cao: 16.5 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 19.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sandshrew 02

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.7 cm Sâu: 24.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Sandshrew 01

Hướng dẫn: Bắt đầu ở mặt, theo các con số. Hãy chắc chắn để dán bên trong tai trước khi dán chúng vào đầu. Dán keo chân sau khi đã dán chi tiết 38. Có thể đặt thêm vật nặng vào trong chân để giữ đứng vững. Đóng ở đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 24.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Sandshrew 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự mõm, mắt, tai, đầu, cánh tay, bụng, chân, lưng, đuôi.
Cao: 25.0 cm Rộng: 20.6 cm Sâu: 35.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).