0028Sandslash

Sandslash 01

Hướng dẫn: Thực hiện theo các con số và đọc hướng dẫn trong pdo.
Cao: 19.1 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon – POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sandslash 02

Hướng dẫn: Làm từ phần mõm xuống, ở đuôi. Cực kì cẩn thận khi làm phần gai.
Cao: 23.0 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 26.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Sandslash 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự

mặt, gai trên cùng, bụng, gai trên cánh tay, cánh tay, chân, phần gai còn lại, đuôi.
Cao: 35.0 cm Rộng: 30.5 cm Sâu: 31.0 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Sandslash 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự

mặt, gai và bụng, chân, đóng ở đuôi. Hai tay dán vào sau để hoàn thành.
Cao: 24.0 cm Rộng: 21.1 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Sandslash 03

Hướng dẫn: Làm theo các con số trong file id.
Cao: 15.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).