0029Nidoran♀

Nidoran♀ 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, mặt, tai và hoàn thành đầu. Làm chân trước, ngực, lưng. Đóng mô hình ở chi tiết mông. Đặt vật nặng trong chân sẽ giúp mô hình đứng ổn định hơn. Cuối cùng dán chân vào phần thân để hoàn thành.
Cao: 14.4 cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nidoran♀ 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, mặt, tai và hoàn thành đầu. Làm chân trước, ngực, lưng. Đóng mô hình ở chi tiết mông. Cuối cùng dán chân vào phần thân để hoàn thành.
Cao: 13.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).