003Venusaur

Venusaur 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau. Xem video.
Cao: 13.6 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang:6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Venusaur 02

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 28.6 cm Sâu: 27.8 cm
Số trang: 17 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venusaur 03

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Venusaur 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 17.3 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Venusaur 02

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 40.5 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 18 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.