0030Nidorina

Nidorina 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ mõm làm xuống, đóng ở đuôi. Nên đặt vật nặng trong bàn chân để giữ thăng bằng tốt hơn.
Cao: 12.0 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nidorina 02

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu và làm theo những con số. Bắt đầu chân ở phía dưới và dán móng vuốt theo các con số. Đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nidorina 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ mõm làm xuống, đóng ở đuôi. Nên đặt vật nặng trong bàn chân để giữ thăng bằng tốt hơn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).