0031Nidoqueen

Nidoqueen 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 17.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 18.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nidoqueen 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).