0032Nidoran♂

Mẫu 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, mặt, gắn tai và hoàn thành đầu. Tiếp theo, làm lưng và gai, gắn chân trước, bụng. Đóng mô hình ở một trong các chân phía sau.
Cao: 14.1 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mẫu 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, mặt, gắn tai và hoàn thành đầu. Tiếp theo, làm lưng và gai, gắn chân trước, bụng. Đóng mô hình ở một trong các chân phía sau tại vị trí tiếp xúc giữa đùi và bàn chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).