0033Nidorino

Nidorino 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nidorino 02

Hướng dẫn: Thực hiện theo các con số, bắt đầu từ phần đầu, đóng ở phía sau. Hãy cẩn thận với gai và tai, chúng có thể là một chút khó khăn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nidorino 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu, đóng ở vị trí tiếp xúc giữa đùi sau và chân sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 20.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).