0035Clefairy

Clefairy 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Dán cánh tay sau khi mảnh 16 được gắn. Đuôi có thể khó, ở đây làm theo các con số và đóng ở các chi tiết 33 và 34. Gắn đuôi vào thân để hoàn thành. Để có thể giữ đứng mô hình, giữ cơ thể trên một bề mặt phẳng và dán đuôi theo pdo, ta sẽ có 2 chân và đuôi tạo thành thế “kiềng 3 chân”.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 20.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Clefairy 02

Hướng dẫn: Làm từ chân làm lên, đóng ở chi tiết gáy nối hai hai tai với nhau. Mẫu này không thể đứng được vì chân phải trong tư thế đang đá lên.
Cao: 13.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Clefairy 03

Hướng dẫn: Nên kết thúc ở một trong hai chi tiết tròn.
Cao: 7.1 cm Rộng: 7.7 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Antyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Clefairy 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 14.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 16.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).