0036Clefable

Clefable 01

Hướng dẫn: Các ngón tay có thể khó khăn, hãy làm theo các mã màu. Gắn các ngón chân vào bàn chân (để đế bàn chân mở) trước khi gắn các bộ phận này vào mắt cá chân, sau đó đóng mô hình ở đế của bàn chân phải. Bạn sẽ cần đặt một đối trọng vào chân phải trước khi đóng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Clefable 02

Hướng dẫn: Mẫu này khó đóng. Cố gắng đóng ở đáy một trong hai bàn chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Clefable 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân. Hoặc làm từ dưới lên đóng ở tai.
Cao: 18.0 cm Rộng: 23.5 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).