0037Vulpix

Vulpix 01

Hướng dẫn: Bắt đầu với phần đầu, đóng ở chi tiết bụng sau, nơi nối 2 chân với nhau. Nên dùng keo mạnh để dán đuôi, kiên nhẫn và cẩn thận.
Cao: 17.0 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vulpix 02

Hướng dẫn: Thực hiện theo thứ tự: tóc, tai, đầu, thân trước, chân trước, thân sau, chân sau, đuôi. Hoàn thành mô hình bằng cách dán đuôi một cách riêng biệt vào lỗ trên lưng.
Cao: 15.6 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vulpix 03

Hướng dẫn: Thực hiện theo thứ tự: tóc, tai, đầu, thân trước, chân trước, thân sau, chân sau, đuôi. Đóng ở chi tiết mông, nơi dán thân với đuôi
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 25.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vulpix 04

Hướng dẫn: Thực hiện theo các con số, xây dựng đầu, đuôi và cơ thể riêng biệt. Gắn đầu vào thân, sau đó đuôi vào thân.
Cao: 6.9 cm Rộng: 7.3 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vulpix 05

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở giữa hai chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Vulpix 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 16.1 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Alolan Vulpix 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự trong tệp ID.
Cao: 20.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Vulpix 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 18.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Paperick
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).