0038Ninetales

Ninetales 01

Hướng dẫn: Nên dán các đuôi lại với nhau bằng keo siêu dính trước khi gắn tất cả chúng vào cơ thể cùng một lúc. Bạn có thể cần phải có đuôi trên hai hàng riêng biệt, một hàng ở phía trước của hàng khác (như trong ảnh) để nó đứng lên đúng cách.
Cao: 25.0 cm Rộng: 28.0 cm Sâu: 29.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Squeezycheesecake
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ninetales 02

Hướng dẫn: Nên dán các đuôi lại với nhau bằng keo siêu dính trước khi gắn tất cả chúng vào cơ thể cùng một lúc.
Cao: 30.0 cm Rộng: 44.3 cm Sâu: 39.1 cm
Số trang: 26 Độ khó: 4 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ninetales 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 35.7 cm
Số trang: 15 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Ninetales 01

Hướng dẫn: Thân và đuôi làm riêng biệt nên bạn có thể đóng tại vị trí dán hai phần này để che khuyết điểm.
Cao: 25.0 cm Rộng: 31.0 cm Sâu: 40.5 cm
Số trang: 19 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).