0039Jigglypuff

Jigglypuff 01

Hướng dẫn: Làm tóc, tai và cánh tay,  đặt chúng sang một bên. Bắt đầu làm cơ thể chính và gắn tóc, tai. Làm phần còn lại của cơ thể và dán cánh tay. Sau khi cơ thể chính được đóng ở phía dưới, làm bàn chân. Dán chân vào thân để hoàn thành.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.9 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jigglypuff 02

Hướng dẫn: Làm tóc, tai và cánh tay,  đặt chúng sang một bên. Bắt đầu làm cơ thể chính và gắn tóc, tai. Làm phần còn lại của cơ thể và dán cánh tay. Sau khi cơ thể chính được đóng ở phía dưới, làm bàn chân. Dán chân vào thân để hoàn thành.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 18.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).