0040Wigglytuff

Wigglytuff 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Tạo cánh tay và sau đó đặt chúng sang một bên, cho đến khi bạn cần gắn chúng vào cơ thể. Bạn sẽ cần đặt một vật nặng ở trong chân trái trước khi đóng mô hình.
Cao: 20.5 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wigglytuff 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 21.8 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 6+1 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wigglytuff 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 7.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Paperzonevn
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).