0041Zubat

Zubat 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu, kết thúc ở một trong hai đuôi.
Cao: 25.0 cm Rộng: 37.2 cm Sâu: 6.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zubat 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu, đóng ở bụng dưới.
Cao: 20.4 cm Rộng: 24.5 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zubat 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu, kết thúc ở một trong hai đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 4.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zubat 04

Hướng dẫn: Thực hiện theo các con số, cẩn thận một chút với cách đôi cánh và đôi tai đi cùng nhau. Đóng ở phía dưới, và sau đó gắn chân.
Cao: 8.8 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 8.6 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).