0042Golbat

Golbat 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở phía dưới.
Cao: 22.0 cm Rộng: 52.8 cm Sâu: 6.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golbat 02

Hướng dẫn: Thực hiện theo các con số, cẩn thận một chút với cách đôi cánh và đôi tai đi cùng nhau. Đóng ở phía dưới, và gắn chân. Đặt một chút trọng lượng trong lưỡi để làm cho nó đứng.
Cao: 16.4 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golbat 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở phía dưới.
Cao: 21.0 cm Rộng: 49.9 cm Sâu: 6.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).