0043Oddish

Oddish 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cẩn thận với những chiếc lá.
Cao: 15.0 cm Rộng: 18.3 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Oddish 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cẩn thận với những chiếc lá.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 16.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Oddish 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 11.1 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 8.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF – Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Oddish 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cẩn thận với những chiếc lá.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 7.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).