0044Gloom

Gloom 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gloom 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở xuống, dán các cánh tay. Trước khi đóng, dán môi, lá và nhụy vào thân. Về phần nhụy, dán từng viên riêng lẻ vào nhau trước khi dán chúng lên các lá. Sau khi đóng mô hình, làm hai chân.
Cao: 14.0 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).